Actualités

Raharaham-pirenena

FANAMBARANA

Manoloana ny :

  • Savorovoro politika ankehitriny manodidina ny resaka eo amin’ireo tsy fanarahan-dalana eto amin’ny tany sy ny firenena.
  • izay mety ho fanapahan-kevitry ny HCC, ny CREM dia mahatsapa fa mandry tsy lavoloha sy miha mahantra ny vahoaka malagasy. Raha izao no mitohy dia hisy kirizy sosialy sy ekonomika goavana indray eto amitsika.

Noho izany, manao izao fanambarana manaraka izao izahay :

Voalohany: volam-bahoaka no hanakaramana ny mpitondra isan’ambaratongany, volam-bahoaka no hanakaramana ireo miaramila sarotiny amin’ny tanindrazana sy lalàna, volam-bahoaka no hanakaramana ireo miaramila lazaina fa miaro ny vahoaka sy ny fananany.

Faharoa: Miantso manokana ny miaramila tsy homba ny atsy na ny aroa

Miantso azy ireo handray ny andraikitra tandrify azy marina izahay noho izany, mba hisorohana ny korontana, fandrobana, sy ny valifaty ary faty olona sy rà mandriaka indray.

Fahatelo: Raha sanantria hisy ny korontana dia mangataka ny miaramila hitandro tanteraka ny filaminana sy hanery ny fifampidinihan’ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka hanangana fitondrana vonjimaika mba hiverenan’ny “ordreconstitutionnel” ao anatin’ny fotoana fohy. Koa amin’izany:

Fahefatra:          Ny filoha voafidim-bahoaka ihany no miverina eo amin’ny toerany,

Ny solombavambahoaka dia manao ny asa tandrify azy andavanandro.

Fahadimy:          Ny dinika hatao rehetra dia mifantoka amin’ny fananganana governemanta teknisianina vaovao ka tsy mihoatra ny 15 ny membre ao anatiny mba hivoahana tanteraka amin’izao krizy izao

Faha enina:         Tsy tokony hihemotra ny fifidianana efa nomanina.

Fahafito:             Hafainganina ny fananganana sy fametrahana ireo andrim-panjakana rehetra voalazan’ny lalam-panorenana mbola tsy mipetraka

Natao teto Antananarivo izao fanambarana izao anio 4 jiona 2015

Misaotra tompoko.

                                                                     Ny mpitantsoratra an-kapobeny

 

                                                                              RATOBISAONA Rado A.