Actualités

Deuxième Déclaration officielle du CREM face à la situation d’urgence

Fanambarana faharoa ny faribolana mpandinika ny Hary sy ny toekarena eto Madagasikara
 
Tandindomin’ny krizy sy ny rotaka indray ny firenetsika ankehitriny.
Iarahatsika mahalala anefa ireo fatiantoka ara toekarena haterak’izany krizy politika izany. Ho tohin’ny fanambarana izay natao ny zoma 20 aprily 2018 lasa teo, ny faribolana mpandinika ny Hary sy ny toekarena eto Madagasikara dia manao antso avo amin’ireo mpanao politika tsy ankanavaka sy ny vahoaka malagasy tsy vakivolo mba hikaroka vahaolana miaraka hisian’ny fiadanana sy ny fandriampahalemanana eto amin’ny firenena. Ireo dia fepetra tsy azo ivalozana ho amin’ny fanafohanana ny fahantrana sy lalana makany amin’ny tena fampandrosoana maharitra eto Madagasikara.
-Voalohany indrindra, ny faribolana dia maneho ny fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana mana-manjo noho ny tsy fahaiza-mitantanana ny firenena ho amin’ny fampanjakana ny zo fototra ijoroan’ny fahafahana maneho hevitra ka niteraka fifandonana mahery vaika ny sabotsy 21 aprily lasa teo.
-Faharoa, manoloana ny zavamisy ankehitriny, ny CREM dia mahatsapa fa fahendrena lehibe ny fametraham-pialan’ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny governemantany mba hisian’ny fitoniana haingana. Izany dia mba ahafahana mikarakara fifidianana mialoha sy maika heken’ny rehetra ao anatin’ny fotoana fohy.
Ny taona iray misy krizy mantsy dia midika ho fahatarana folo taona eo amin’ny fampandrosoana ny firenetsika. Koa andeha hiara hanavotra ny firenena isika amin’ny alalan’ny fifandeferana.
 
 
 

Deuxième Déclaration officielle du CREM face à la situation d’urgence actuelle

Notre pays est de nouveau menacé par un haut risque de crise. Compte tenu de l’importance des coûts économiques, engendrés par une crise politique ; et faisant suite à notre déclaration du vendredi 20 avril 2018, le CREM (Cercle de Réflexion des Économistes de Madagascar) fait appel aux acteurs politiques et à tous les citoyens Malagasy, afin d’œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité, conditions sine qua non pour vaincre la pauvreté et lancer le développement économique de Madagascar. Le CREM tient à présenter ses condoléances aux familles victimes de l’affrontement du samedi 21 avril 2018, qui a causé des pertes humaines. Au vu de la situation actuelle, le CREM estime que la meilleure, issue pour l’intérêt suprême de la Nation est la démission du Président de la République Hery Rajaonarimampianina et du Gouvernement, ainsi que la recherche urgente d’une solution pour l’organisation d’une élection acceptée par tous, dans les plus brefs délais.

Un an de crise équivaut à une décennie de retour en arrière.

Sauvons notre pays.