Fanambarana 08 oktobra 2018

Publié Publié dans Actualités

Tompokolahy sy tompokovavy, Tonga eto amin’ny kihon-dalana indray ny firenentsika ankehitriny hisafidianantsika izay ho mpitondra ny firenena mandritry ny dimy (5) taona ho avy. Raha toa ka tafalatsaka tanteraka ao anatin’ny fahantrana mangitsokitsoka ny ankamaroan’ny Malagasy etsy andaniny, eo ihany koa ireo mpanefohefo vitsy anisa miaro ny tombotsoany ka manohana tanteraka ireo mpanao politika mpandainga mpitady seza etsy ankilany. Ato anatin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra tanteraka isika amin’izao fotoana izao. Miezaka manao […]

Deuxième Déclaration officielle du CREM face à la situation d’urgence

Publié Publié dans Actualités

Fanambarana faharoa ny faribolana mpandinika ny Hary sy ny toekarena eto Madagasikara   Tandindomin’ny krizy sy ny rotaka indray ny firenetsika ankehitriny. Iarahatsika mahalala anefa ireo fatiantoka ara toekarena haterak’izany krizy politika izany. Ho tohin’ny fanambarana izay natao ny zoma 20 aprily 2018 lasa teo, ny faribolana mpandinika ny Hary sy ny toekarena eto Madagasikara dia manao antso avo amin’ireo mpanao politika tsy ankanavaka sy ny vahoaka malagasy tsy vakivolo […]

Appel d’urgence CRISE 2018 A MADAGASCAR

Publié Publié dans Actualités

Face à la tension politique actuelle à Madagascar, des risques de crises sociales, économiques et politiques seront susceptibles de s’amplifier. Sur ce, le CREM tient à  conscientiser tout le peuple malagasy sur l’importance des coûts économiques d’une éventuelle crise. Actuellement, Madagascar supporte encore les coûts des différentes crises, en l’occurrence celle de 2009. De plus, Madagascar est classée parmi les pays à risque et fragile. Le CREM attire l’attention de […]

Nouveau Membres du Bureau du CREM

Publié Publié dans Actualités

Nouveaux membre du bureau du CREM pour un mandat de 2 ans à partir de 14 décembre 2017: Secrétaire Général: Mamololona Ramarokoto Coordonnateur National: Patrick Randriamisata Trésorier: Casimir Rabesoa Les Huit (8) administrateurs : – Mme RAKOTOBE Vololona – Mme Hanta RABOANARY – Pr Eric MANDRARA – Dr RAKOTO DAVID Olivaniaina – Pr Mamy RAVELOMANANA – Mr Jonah Andrianantoanina – Mr Cardas Sénèque – Mr Rado Ratobisaona Le président du […]

Communiqué de presse CREM 20 avril 2017 sur la situation à Madagascar

Publié Publié dans Actualités

Hafatra avy amin’i Pr RAVELOMANANA Mamy: Tadidio ny hiran’i Sakelidalana « Gasikara » ho an’ny mpamadika sy ny mpihatsaravelatsihy. Ampitao amin’ny namana …   Raha motoka ny tanako Tsy hampandroso anao hiady Fa hampahantra anao Ho gasy sasatra Ry tany mamiko o ’Zao no veliranoko Ozony hatramin’ny taranako Ref:Aleveno ho mora tazana F’aza atao am-pasan-drazana Hifalian’ireo goaika Sy ireo vitsika mpitsaika ooooo   http://tononkira.serasera.org/hira/ny-sakelidalana/gasikara-4 tononkira.serasera.org     Le Cercle de Réflexions des […]

Communiqué de presse CREM: Fanambarana sy fanentanana manoloana ny toe-draharaha ankehitriny

Publié Publié dans Actualités

Hafatra avy amin’i Pr RAVELOMANANA Mamy: Tadidio ny hiran’i Sakelidalana « Gasikara » ho an’ny mpamadika sy ny mpihatsaravelatsihy. Ampitao amin’ny namana …   Raha motoka ny tanako Tsy hampandroso anao hiady Fa hampahantra anao Ho gasy sasatra Ry tany mamiko o ’Zao no veliranoko Ozony hatramin’ny taranako Ref:Aleveno ho mora tazana F’aza atao am-pasan-drazana Hifalian’ireo goaika Sy ireo vitsika mpitsaika ooooo   http://tononkira.serasera.org/hira/ny-sakelidalana/gasikara-4 tononkira.serasera.org   Fiakambanana tsy hitadiavana na voninahitra, na […]

présentation de recherche du C.E.E

Publié Publié dans Actualités

Plus de 100 chercheurs venus des quatre coins du monde sont à la recherche de solutions pour réduire la pauvreté. Des résultats partiels ont été présentés  par le Centre d’Études Économiques de l’université d’Antananarivo hier par les participants malgaches au projet no poor en partenariat avec l’union européenne. Nous savons que le travail est la principale source de revenu. Son fonctionnement fait apparaître dans les pays pauvres la dualité de […]

Madagascar: L’espoir de lendemains meilleurs s’éloigne!!!

Publié Publié dans Actualités

Le danger de marginalisation et de paupérisation des Malgaches, à cause de difficultés de répartition de richesse, est réel. Une grande partie du PIB (produit intérieur brut) qui rentre dans les calculs des indices de développement se perd à l’extérieur. La compétitivité des industries est minée par des coûts de facteurs exorbitants et des ressources humaines non qualifiées. L’espoir de lendemains meilleurs s’éloigne. Telles sont les conclusions du Professeur Mamy […]

Raharaham-pirenena

Publié Publié dans Actualités

FANAMBARANA Manoloana ny : Savorovoro politika ankehitriny manodidina ny resaka eo amin’ireo tsy fanarahan-dalana eto amin’ny tany sy ny firenena. izay mety ho fanapahan-kevitry ny HCC, ny CREM dia mahatsapa fa mandry tsy lavoloha sy miha mahantra ny vahoaka malagasy. Raha izao no mitohy dia hisy kirizy sosialy sy ekonomika goavana indray eto amitsika. Noho izany, manao izao fanambarana manaraka izao izahay : Voalohany: volam-bahoaka no hanakaramana ny mpitondra isan’ambaratongany, volam-bahoaka […]